Захтјев за прикључак објекта на јавни водовод и канализацију

СТРУЧНО МИШЉЕЊЕ О УЗОРКУ ВОДЕ
18. октобра 2023.
Одлука о избору најповољнијег понуђача
24. октобра 2023.

Захтјев за прикључак објекта на јавни водовод и канализацију

Oбразац захтјева за прикључак објекта на јавни водовод и канализацију можете погледати и преузети на линку испод: