Назив: Јавно комунално предузеће „Шипово" д.о.о. Шипово.
Скраћени назив: ЈКП „Шипово" д.о.о. Шипово;
Сједиште: Прве шиповачке бригаде 11, Шипово;
ЈИБ: 4404258290001
Матични број: 11163483

У складу са чланом 1. Одлуке, циљ оснивања Друштва је управљање водоводом и канализацијом, отпадом, уређење и одржавање паркова, зелених и рекреационих површина, гробаља, хоризонталне, вертикалне и свјетлосне сигнализације, јавне расвјете, изrрадњу, оправку и одржавање локалних путева.

Основна Дјелатност Друштва је прикупљање, пречишћавање и снабдијевање водом као и остале комуналне услуrе. Органи ЛКП „Шипово" Шипово су: Надзорни одбор у функцији управљања и надзора, а директор у функцији пословођења. Чланови Надзорног одбора JКП „Шипово" Шипово су:

- Његослав Јовић, предсједник,
- Жељко Антонић, члан
- Милош Миловац, члан.

На дан 31.12.2018. rодине, директор ЈКП „Шипово" Шипово је Синиша Панџић.
На дан 31.12.2018. године, у ЈКП „Шипово" Шипово запослено је 19 радника.


Имате додатна питања?
контактирајте нас


Ту смо да одговоримо на сва додатна питања наших корисника. Попуните формулар са ваше десне стране и одговорићемо вам у најкраћем могућем року.