СТРУЧНО МИШЉЕЊЕ О УЗОРКУ ВОДЕ

СТРУЧНО МИШЉЕЊЕ О УЗОРКУ ВОДЕ
12. октобра 2023.
Захтјев за прикључак објекта на јавни водовод и канализацију
24. октобра 2023.

СТРУЧНО МИШЉЕЊЕ О УЗОРКУ ВОДЕ

Стручно мишљење о узорку воде:

Број извјештаја о узорку: HH -5989-5991/V/10/2023

Датум издавања извјештаја: 11.10.2023