СТРУЧНО МИШЉЕЊЕ О УЗОРКУ ВОДЕ

ОДЛУКА О ПОНИШТЕЊУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ – ВОДОМАТЕРИЈАЛ
30. јула 2021.
СТРУЧНО МИШЉЕЊЕ О УЗОРКУ ВОДЕ
17. августа 2021.

СТРУЧНО МИШЉЕЊЕ О УЗОРКУ ВОДЕ

СТРУЧНО МИШЉЕЊЕ О УЗОРКУ ВОДЕ

Број извјештаја о узорку: HH -5520-5522/V/08/2021

Датум издавања извјештаја: 09.08.2021.