ОДЛУКА О ПОНИШТЕЊУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ – ВОДОМАТЕРИЈАЛ

СТРУЧНО МИШЉЕЊЕ О УЗОРКУ ВОДЕ
30. јула 2021.
СТРУЧНО МИШЉЕЊЕ О УЗОРКУ ВОДЕ
13. августа 2021.

ОДЛУКА О ПОНИШТЕЊУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ – ВОДОМАТЕРИЈАЛ

Одлука о поништењу јавне набавке “ Набавка водоматеријала за потребе редовног одржавања водоводне мреже“