СТРУЧНО МИШЉЕЊЕ О УЗОРКУ ВОДЕ

СТРУЧНО МИШЉЕЊЕ О УЗОРКУ ВОДЕ
7. марта 2023.
СТРУЧНО МИШЉЕЊЕ О УЗОРКУ ОТПАДНИХ ВОДА :
5. априла 2023.

СТРУЧНО МИШЉЕЊЕ О УЗОРКУ ВОДЕ

Стручно мишљење о узорку воде:

Број извјештаја о узорку: HH-1484-1486/V/03/2023

Датум издавања извјештаја: 22.03.2023