СТРУЧНО МИШЉЕЊЕ О УЗОРКУ ВОДЕ

Одлука о избору најповољнијег понуђача
24. октобра 2023.
Одлука о избору најповољнијег понуђача
17. новембра 2023.

СТРУЧНО МИШЉЕЊЕ О УЗОРКУ ВОДЕ

Стручно мишљење о узорку воде:

Број извјештаја о узорку: HH -6357-6349/V/10/2023

Датум издавања извјештаја: 25.10.2023