СТРУЧНО МИШЉЕЊЕ О УЗОРКУ ВОДЕ

СТРУЧНО МИШЉЕЊЕ О УЗОРКУ ВОДЕ
25. септембра 2023.
СТРУЧНО МИШЉЕЊЕ О УЗОРКУ ВОДЕ
18. октобра 2023.

СТРУЧНО МИШЉЕЊЕ О УЗОРКУ ВОДЕ

Стручно мишљење о узорку воде:

Број извјештаја о узорку: HH-5887-5889/V/10/2023

Датум издавања извјештаја: 05.10.2023