СТРУЧНО МИШЉЕЊЕ О УЗОРКУ ВОДЕ

СТРУЧНО МИШЉЕЊЕ О УЗОРКУ ОТПАДНИХ ВОДА :
5. априла 2023.
СТРУЧНО МИШЉЕЊЕ О УЗОРКУ ВОДЕ
3. маја 2023.

СТРУЧНО МИШЉЕЊЕ О УЗОРКУ ВОДЕ

Стручно мишљење о узорку воде:

Број извјештаја о узорку: HH -1768-1770/V/04/2023

Датум издавања извјештаја: 05.04.2023