СТРУЧНО МИШЉЕЊЕ О УЗОРКУ ВОДЕ

СТРУЧНО МИШЉЕЊЕ О УЗОРКУ ВОДЕ
17. јануара 2023.
СТРУЧНО МИШЉЕЊЕ О УЗОРКУ ВОДЕ
14. фебруара 2023.

СТРУЧНО МИШЉЕЊЕ О УЗОРКУ ВОДЕ

Стручно мишљење о узорку вoде:

Број извјештаја о узорку: HH-333-335/V/01/2023

Датум издавања извјештаја: 30.01.2023