СТРУЧНО МИШЉЕЊЕ О УЗОРКУ ВОДЕ

СТРУЧНО МИШЉЕЊЕ О УЗОРКУ ВОДЕ
12. јула 2021.
ОДЛУКА О ПОНИШТЕЊУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ – ВОДОМАТЕРИЈАЛ
30. јула 2021.

СТРУЧНО МИШЉЕЊЕ О УЗОРКУ ВОДЕ

СТРУЧНО МИШЉЕЊЕ О УЗОРКУ ВОДЕ

Број извјештаја о узорку: HH -5231-5233/V/07/2021

Датум издавања извјештаја:  27.07.2021