Projekti

Projekti

Izgradnja kraka kanalizacije u ulici carice Milice,opština Šipovo

-Izgradnja kraka kanalizacije u dužini od 260m u ulici carice Milice,opština Šipovo i spajanje na gradsku kanalizacionu mrežu

-Finansijer: opština Šipovo

-Izvođač radova: JKP "Šipovo" d.o.o Šipovo

Dogradnja gradskog vodovoda u naselju Dubrava,opština Šipovo

-Mašinski iskop u zemljištu III i IV kategorije za dogradnju vodovoda u naselju Dubrava,opština Šipovo i dodatni iskop za izradu šahtova

-Finansijer:opština Šipovo

-Izvođač radova :JKP "Šipovo" d.o.o Šipovo

Imate dodatna pitanja?
kontaktirajte nas


Tu smo da odgovorimo na sva dodatna pitanja naših korisnika. Popunite formular sa vaše desne strane i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku.