О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е
25. децембра 2019.
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
12. фебруара 2020.

Обавјештавамо кориснике ЈКП „ШИПОВО“ Д.О.О ШИПОВО да ће се од 01.01.2020 године обрачунавати затезна камата на основу закона о затезној камати РС уколико рачун  није уплаћен  у назначеном року.