Дигитално достављање рачуна
29. априла 2019.
О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е
25. децембра 2019.

Oбавјештење о контроли прикључака

Обавјештавамо становнике општине Шипово да ће се у наредном периоду приступити контроли прикључака на водоводној мрежи, а све у циљу смањења губитака и успостављања одрживог система.


Такође, савјетујемо становнике који су нелегално извршили прикључак на водоводну и канализациону мрежу без сагласности и присуства лица из ЈКП „Шипово“ д.о.о. Шипово да се у наредних 15 дана пријаве предузећу како би избјегли плаћање увећане таксе за 100%.


С поштовањем,
ЈКП „ШИПОВО“ д.о.о. Шипово