O Nama


Naziv: Javno komunalno preduzeće „Šipovo" d.o.o. Šipovo.
Skraćeni naziv: JKP „Šipovo" d.o.o. Šipovo;
Sjedište: Prve šipovačke brigade 11, Šipovo;
JIB: 4404258290001
Matični broj: 11163483

U skladu sa članom 1. Odluke, cilj osnivanja Društva je upravljanje vodovodom i kanalizacijom, otpadom, uređenje i održavanje parkova, zelenih i rekreacionih površina, grobalja, horizontalne, vertikalne i svjetlosne signalizacije, javne rasvjete, izrradnju, opravku i održavanje lokalnih puteva.

Osnovna Djelatnost Društva je prikupljanje, prečišćavanje i snabdijevanje vodom kao i ostale komunalne uslure. Organi LKP „Šipovo" Šipovo su: Nadzorni odbor u funkciji upravljanja i nadzora, a direktor u funkciji poslovođenja. Članovi Nadzornog odbora JKP „Šipovo" Šipovo su:

- Njegoslav Jović, predsjednik,
- Željko Antonić, član
- Miloš Milovac, član.

Na dan 31.12.2018. rodine, direktor JKP „Šipovo" Šipovo je Siniša Pandžić.
Na dan 31.12.2018. godine, u JKP „Šipovo" Šipovo zaposleno je 19 radnika.


Imate dodatna pitanja?
kontaktirajte nas


Tu smo da odgovorimo na sva dodatna pitanja naših korisnika. Popunite formular sa vaše desne strane i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku.