O B A V J E Š T E NJ E

STRUČNO MIŠLJENJE O UZORKU VODE
18. decembra 2020.

O B A V J E Š T E NJ E

 

O B A V J E Š T E NJ E

JKP“ŠIPOVO“doo Šipovo
23.12.2020.godina

 

RASPORED ODVOZA KOMUNALNOG OTPADA ZA VRIJEME PRAZNIKA

* 31.12.2020. – Četvrtak – vršiće se odvoz po rasporedu za dane četvrtak i petak
*01.01.2021. – Petak -NERADNI DAN
*05.01.2021. – Utorak – vršiće se odvoz po rasporedu za dane utorak i srijeda
*06.01.2021. BADNJI DAN- Srijeda – NERADNI DAN
*07.01.2021. BOŽIĆ -Četvrtak – NERADNI DAN
*08.01.2021. vršiće se odvoz po rasporedu za dane četvrtak i petak.

Molimo korisnike naših usluga da se pridržavaju rasporeda i da na vrijeme svoj komunalni otpad iznesu na predviđeno mjesto kako bi smo bili u mogućnosti izvršiti svoju obavezu odvoza istog.

JKP“Šipovo“ doo Šipovo