Dokumenti

Dokumenti


Odluka
o upravljanju vodovodnom i kanalizacionom mrežom


Preuzmite dokument

Pravilnik
o uslovima i načinu odvoza i odlaganja otpada na teritoriji opštine Šipovo


Preuzmite dokument

Raspored
odvoza komunalnog otpada


Preuzmite dokument

Cjenovnik
komunalnih usluga


Preuzmite dokument

Zahtjevi korisnika


Zahtjev za dostavu
komunalnih računa putem pošte

Pravna lica


Preuzmite zahtjev

Zahtjev za dostavu
komunalnih računa putem pošte

Fizička lica lica


Preuzmite zahtjev

Zakoni


ZAKON

o komunalnoj djelatnosti RS.


Preuzmite dokument

ZAKON

o upravljanju otpadom.


Preuzmite dokument

ZAKON

o vodama.


Preuzmite dokument

ZAKON

o zaštiti životne sredine.


Preuzmite dokument

Par savjeta i uputa korisnicima

Poštovani korisnici,
- Izgradnju i održavanje vodovodnog šahta, a prema uslovima koje određuje komunalno preduzeće, vrši vlasnik odnosno korisnik.
- Vodomjerni šaht mora da bude čist, a vodomjer dobro zaštićen od mraza, mehaničkog oštećenja, krađe, i da mu prilaz bude uvjek moguć.
- Vodomjerni šaht ne smije se koristiti za druge namjere.
Priključke na vodovodnu i kanalizacionu mrežu izvodi isključivo JKP Šipovo doo

Imate dodatna pitanja?
kontaktirajte nas


Tu smo da odgovorimo na sva dodatna pitanja naših korisnika. Popunite formular sa vaše desne strane i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku.